About The Team

About The Team

אודות החברה היזמית

צור טאואר בנייה בע"מ

אודות החברה היזמית

צור טאואר בנייה בע"מ

צור טאואר בנייה – חברת היזמות והבנייה

חברת צור טאואר הינה חברת יזמות, תכנון ובנייה בסטנדרטים הגבוהים ביותר. ערכי החברה המובילים אותה הינם מקצועיות, אמינות וחדשנות. היא מעסיקה צוות יועצים בתחום הבנייה בעלי ניסיון רב, תשוקה ואהבה למקצוע. חברת צור טאואר חרטה על דגלה לשים בראש סדר העדיפויות שלה את הקונים ככלל ואת הרוכשים דרך פרויקט מחיר למשתכן בפרט, והייתה לחברה אשר הקימה לראשונה ביחד עם מס' חברות בנייה נוספות פרויקט מחיר למשתכן בקריית ים. חברת צור טאואר שואפת ומתחייבת להעניק ללקוחותיה מעטפת פתרונות הכוללת ייזום, פיתוח ותכנון, שיווק ושירות מצטיינים בענף הנדל"ן, כאשר היזמים מעורבים באופן פעיל בכל אחד מהשלבים, עד לגימור הסופי.

צור טאואר בנייה – חברת היזמות והבנייה

חברת צור טאואר הינה חברת יזמות, תכנון ובנייה בסטנדרטים הגבוהים ביותר. ערכי החברה המובילים אותה הינם מקצועיות, אמינות וחדשנות. היא מעסיקה צוות יועצים בתחום הבנייה בעלי ניסיון רב, תשוקה ואהבה למקצוע. חברת צור טאואר חרטה על דגלה לשים בראש סדר העדיפויות שלה את הקונים ככלל ואת הרוכשים דרך פרויקט מחיר למשתכן בפרט, והייתה לחברה אשר הקימה לראשונה ביחד עם מס' חברות בנייה נוספות פרויקט מחיר למשתכן בקריית ים. חברת צור טאואר שואפת ומתחייבת להעניק ללקוחותיה מעטפת פתרונות הכוללת ייזום, פיתוח ותכנון, שיווק ושירות מצטיינים בענף הנדל"ן, כאשר היזמים מעורבים באופן פעיל בכל אחד מהשלבים, עד לגימור הסופי.

אודות החברה הקבלנית

בראל הנדסה בע״מ

אודות החברה הקבלנית

בראל הנדסה בע״מ

בראל א.ב. הנדסה ובניה בע"מ (לשעבר נחלת א.מ. בניה וייזום) היא חברת בניה וייזום ותיקה ויציבה המתמחה בניהול ביצוע וייזום מגוון פרויקטי בנייה ונדל"ן למגורים לרבות בנייה רוויה, מגדלי מגורים, מבנים צמודי קרקע ועוד. החברה מנהלת ומבצעת את הפרויקטים שלה באופן מקצועי ואמין, תוך הקפדה על איכות הבנייה, שמירה על בטיחות בעבודה ועמידה בלוחות זמנים ובתקציב. הביצוע המוקפד והאיכותי פרויקט אחר פרויקט בנה לחברה מוניטין חזק ובסיס לקוחות נאמנים, הכולל כמה מחברות היזמות והבנייה הגדולות בישראל. הידע והמומחיות מאפשרים לחברה ליישם פתרונות טכנולוגיים חדשים ומתקדמים, על מנת לשפר את איכות וסטנדרט הבנייה. הודות למוניטין ולאיכות הבנייה, החברה נמצאת בצמיחה וגדילה מתמידות, עם צמיחה של למעלה מ– 400% במחזור העסקי במהלך שלוש השנים האחרונות, מכ– 30 ש״ח מיליון בשנת 2013 לכ– 120 ש״ח מיליון בשנת 2016 כ-240 מיליון בשנת וצפי ל- 270 מליון בשנת 2018. גם סגל העובדים הפגין צמיחה מקבילה, אשר לוותה בהתמקצעות והתמחות, קליטת כ"א מקצועי ואיכותי למטה ולניהול הפרויקטים והטמעת תהליכים ארגוניים מתקדמים, זאת לצד כניסתה המוצלחת של החברה לתחום היזמות בשנת 2016 המספקת תמיכה משמעותית לצמיחת הפעילות. החברה שומרת על אמינות, איתנות ויציבות פיננסית.

הניסיון הרב של החברה בתחום הנדל"ן והיכרותה עם השוק מאפשר לה לצפות מראש מכשולים ותקלות פוטנציאליים, להגיע מראש להסכמה רחבה עם מזמיני העבודה, להשלים את הפרויקטים בהצלחה במסגרות שנקבעו מראש ולשמור על צמיחה מבוקרת ויציבה.

לאתר הבית של בראל הנדסה

בראל א.ב. הנדסה ובניה בע"מ (לשעבר נחלת א.מ. בניה וייזום) היא חברת בניה וייזום ותיקה ויציבה המתמחה בניהול ביצוע וייזום מגוון פרויקטי בנייה ונדל"ן למגורים לרבות בנייה רוויה, מגדלי מגורים, מבנים צמודי קרקע ועוד. החברה מנהלת ומבצעת את הפרויקטים שלה באופן מקצועי ואמין, תוך הקפדה על איכות הבנייה, שמירה על בטיחות בעבודה ועמידה בלוחות זמנים ובתקציב. הביצוע המוקפד והאיכותי פרויקט אחר פרויקט בנה לחברה מוניטין חזק ובסיס לקוחות נאמנים, הכולל כמה מחברות היזמות והבנייה הגדולות בישראל. הידע והמומחיות מאפשרים לחברה ליישם פתרונות טכנולוגיים חדשים ומתקדמים, על מנת לשפר את איכות וסטנדרט הבנייה. הודות למוניטין ולאיכות הבנייה, החברה נמצאת בצמיחה וגדילה מתמידות, עם צמיחה של למעלה מ– 400% במחזור העסקי במהלך שלוש השנים האחרונות, מכ– 30 ש״ח מיליון בשנת 2013 לכ– 120 ש״ח מיליון בשנת 2016 כ-240 מיליון בשנת וצפי ל- 270 מליון בשנת 2018. גם סגל העובדים הפגין צמיחה מקבילה, אשר לוותה בהתמקצעות והתמחות, קליטת כ"א מקצועי ואיכותי למטה ולניהול הפרויקטים והטמעת תהליכים ארגוניים מתקדמים, זאת לצד כניסתה המוצלחת של החברה לתחום היזמות בשנת 2016 המספקת תמיכה משמעותית לצמיחת הפעילות. החברה שומרת על אמינות, איתנות ויציבות פיננסית.

הניסיון הרב של החברה בתחום הנדל"ן והיכרותה עם השוק מאפשר לה לצפות מראש מכשולים ותקלות פוטנציאליים, להגיע מראש להסכמה רחבה עם מזמיני העבודה, להשלים את הפרויקטים בהצלחה במסגרות שנקבעו מראש ולשמור על צמיחה מבוקרת ויציבה.

לאתר הבית של בראל הנדסה

אודות משרד האדרכלים

אבריל את אבריל אדריכלות והנדסה (1988) בע"מ

אודות משרד האדרכלים

אבריל את אבריל אדריכלות והנדסה (1988) בע"מ

אבריל את אבריל אדריכלות והנדסה (1988) בע"מ

צוות החברה מושתת על עובדים מקצועיים עתירי ניסיון. התכנון בחברה מבוצע בסטנדרטים גבוהים תוך ידע והיכרות מעמיקים בתחום רישוי, תקנות, חוק בניה וכו'.
הצוות המקצועי מקפיד להתעדכן בחידושים ובתמורות בעולם האדריכלות.
מבין העבודות שתוכננו על ידי חברת אבריל את אבריל:
• בית אמות חיפה
• ספריה עירונית קרית מוצקין
• שיפוץ ספריה עירונית קרית ביאליק
• תחנת כיבוי אש קרית ביאליק, טבעון, טירת הכרמל, נשר, זכרו יעקב ועוספיה.
• שכונת סביוני ים בקרית ים
• מלון המעיין ,נצרת
• ועוד

חברת אבריל את אבריל אדריכלות והנדסה (1988) בע"מ פועלת מזה כ-8 שנים כמשרד תכנון אדריכלי.
בראש החברה עמד, מאז הקמתה אינג' משה אבריל ז"ל , בוגר הטכניון העברי בחיפה ולאחר מכן אדריכל טובחה אבריל ז"ל , אף הוא בוגר הטכניון העברי בחיפה.
כיום עומד בראש צוות האדריכלים בחברה אדריכל אבריל עמיחי , בוגר מצטיין של הטכניון במגמת אדריכלות ותכנון ערים , שסיים את לימודיו ב- 1978.
החברה מתמחת בנושאים הבאים:
• תכנון שכונת מגורים ובתי מגורים , בניה רוויה וצמודת קרקע.
• תכנון בניני ציבור
• מרכזים מסחריים
• מבני תעשיה
• תכנון עירוני

פרויקטים של חברת אבריל את אבריל אדריכלות והנדסה

אבריל את אבריל אדריכלות והנדסה (1988) בע"מ

צוות החברה מושתת על עובדים מקצועיים עתירי ניסיון. התכנון בחברה מבוצע בסטנדרטים גבוהים תוך ידע והיכרות מעמיקים בתחום רישוי, תקנות, חוק בניה וכו'.
הצוות המקצועי מקפיד להתעדכן בחידושים ובתמורות בעולם האדריכלות.
מבין העבודות שתוכננו על ידי חברת אבריל את אבריל:
• בית אמות חיפה
• ספריה עירונית קרית מוצקין
• שיפוץ ספריה עירונית קרית ביאליק
• תחנת כיבוי אש קרית ביאליק, טבעון, טירת הכרמל, נשר, זכרו יעקב ועוספיה.
• שכונת סביוני ים בקרית ים
• מלון המעיין ,נצרת
• ועוד

חברת אבריל את אבריל אדריכלות והנדסה (1988) בע"מ פועלת מזה כ-8 שנים כמשרד תכנון אדריכלי.
בראש החברה עמד, מאז הקמתה אינג' משה אבריל ז"ל , בוגר הטכניון העברי בחיפה ולאחר מכן אדריכל טובחה אבריל ז"ל , אף הוא בוגר הטכניון העברי בחיפה.
כיום עומד בראש צוות האדריכלים בחברה אדריכל אבריל עמיחי , בוגר מצטיין של הטכניון במגמת אדריכלות ותכנון ערים , שסיים את לימודיו ב- 1978.
החברה מתמחת בנושאים הבאים:
• תכנון שכונת מגורים ובתי מגורים , בניה רוויה וצמודת קרקע.
• תכנון בניני ציבור
• מרכזים מסחריים
• מבני תעשיה
• תכנון עירוני

פרויקטים של חברת אבריל את אבריל אדריכלות והנדסה

אודות משרד עו״ד המלווה

משרד‭ ‬עו”ד‭ ‬לב-קורן, שושני, זיני, בן נעים

אודות משרד עו״ד המלווה

משרד‭ ‬עו”ד‭ ‬לב-קורן, שושני, זיני, בן נעים

לב-קורן, שושני, זיני, בן נעים הינו משרד עורכי דין ותיק ובעל שם באזור הצפון בכלל ובאזור הקריות בפרט. מצבת כח האדם במשרד כוללת תשעה עורכי דין, מתמחים ומזכירות.
המשרד מתמחה בתחום הנדל״ן על כלל ענפיו, לצד התמחות בייצוג בבתי המשפט השונים.
המשרד פועל בגישה ייחודית, המאפשרת ללקוחות המשרד נגישות גבוהה לעורכי הדין, זמן תגובה קצר במיוחד והתנהלות "בגובה העיניים", והכל מתוך הבנת החשיבות של מעורבות הלקוח בניהול ענייניו, סיעור מוחות הדדי ושירות ייחודי ואישי.
מחלקת הנדל״ן המשרדית מלווה עשרות פרויקטים ואלפי יחידות דיור בכל סוגי העסקאות, החל מרכישת קרקע, עסקאות פינוי בינוי, ליווי קבוצות רכישה ועמותות לבניה, ליווי יזמים, ליווי פרויקטים במסלול "מחיר למשתכן", ליווי דיירים, עסקאות מכר של נכסים ודירות "יד שנייה", ביצוע הליכי הקניית בעלות מול רשות מקרקעי ישראל וכיו"ב. משרדנו מלווה פרויקטים של התחדשות עירונית במסגרת "תמ"א 38", על כל שלביה וסוגיה השונים, בין אם בייצוג דיירים ובין אם בייצוג יזמים לניצול זכויות מכח תמ"א 38 [הריסת מבנה ובנייתו מחדש או בדרך של חיזוק מבנה קיים ושימוש בזכויות המוקנות מכח תמ"א 38], תוך גיבוש התמורות הראויות לדיירים כנגד הענקת זכויות הבנייה ליזם.
מעבר לכל האמור לעיל, משרדנו הינו משרד מומלץ על ידי האגודה לתרבות הדיור במחוז חיפה, כמשרד לליווי דיירים במסגרת של התחדשות עירונית.
משרדנו הוא בין המשרדים הבודדים באזור, בעלי ניסיון מעשי ורלוונטי בפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית בכלל ופינוי בינוי בפרט. משרדנו מלווה את פרויקט פינוי בינוי המשמעותי ביותר בעיר נהריה – מתחם הכולל כ- 200 יחידות דיור חדשות אשר נמצאות בשלבי בנייה מתקדמים.

לב-קורן, שושני, זיני, בן נעים הינו משרד עורכי דין ותיק ובעל שם באזור הצפון בכלל ובאזור הקריות בפרט. מצבת כח האדם במשרד כוללת תשעה עורכי דין, מתמחים ומזכירות.
המשרד מתמחה בתחום הנדל״ן על כלל ענפיו, לצד התמחות בייצוג בבתי המשפט השונים.
המשרד פועל בגישה ייחודית, המאפשרת ללקוחות המשרד נגישות גבוהה לעורכי הדין, זמן תגובה קצר במיוחד והתנהלות "בגובה העיניים", והכל מתוך הבנת החשיבות של מעורבות הלקוח בניהול ענייניו, סיעור מוחות הדדי ושירות ייחודי ואישי.
מחלקת הנדל״ן המשרדית מלווה עשרות פרויקטים ואלפי יחידות דיור בכל סוגי העסקאות, החל מרכישת קרקע, עסקאות פינוי בינוי, ליווי קבוצות רכישה ועמותות לבניה, ליווי יזמים, ליווי פרויקטים במסלול "מחיר למשתכן", ליווי דיירים, עסקאות מכר של נכסים ודירות "יד שנייה", ביצוע הליכי הקניית בעלות מול רשות מקרקעי ישראל וכיו"ב. משרדנו מלווה פרויקטים של התחדשות עירונית במסגרת "תמ"א 38", על כל שלביה וסוגיה השונים, בין אם בייצוג דיירים ובין אם בייצוג יזמים לניצול זכויות מכח תמ"א 38 [הריסת מבנה ובנייתו מחדש או בדרך של חיזוק מבנה קיים ושימוש בזכויות המוקנות מכח תמ"א 38], תוך גיבוש התמורות הראויות לדיירים כנגד הענקת זכויות הבנייה ליזם.
מעבר לכל האמור לעיל, משרדנו הינו משרד מומלץ על ידי האגודה לתרבות הדיור במחוז חיפה, כמשרד לליווי דיירים במסגרת של התחדשות עירונית.
משרדנו הוא בין המשרדים הבודדים באזור, בעלי ניסיון מעשי ורלוונטי בפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית בכלל ופינוי בינוי בפרט. משרדנו מלווה את פרויקט פינוי בינוי המשמעותי ביותר בעיר נהריה – מתחם הכולל כ- 200 יחידות דיור חדשות אשר נמצאות בשלבי בנייה מתקדמים.